Lei de business

+1-888-123-1234 info@company.com

Meniu

Regulamentul Campaniei
„Lei de business tânăr“

15 septembrie-30 octombrie

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

Campania „Lei de business tânăr“ (denumită în continuare „Campania”) este un concurs de idei de afaceri organizat de AVISSO în scopul sprijinirii unor viitori antreprenori sau a unora la început de drum. Organizarea acestuia este prilejuită de aniversarea a 10 ani de existenţă a AVISSO şi se înscrie în principiile şi filosofia de afaceri ale organizatorului. AVISSO urmăreşte să se implice în mod activ în dinamizarea, profesionalizarea şi dezvoltarea mediului de afaceri pe plan local, dar şi în regiunea Moldovei.

 

SECŢIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI

Durata concursului de idei de afaceri este de 45 de zile calendaristice (15 septembrie – 29 octombrie 2016) şi se desfăşoară pe website-ul www.avisso.eu.

 

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

În competiţie se pot înscrie pe website-ul www.avisso.eu toţi rezidenţii din România, cu excepţia angajaţilor AVISSO, precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul IV inclusiv. Pentru a le fi validată înscrierea, participanţii răspund de corectitudinea datelor personale completate în formular (nume, prenume, localitate, adresă de e-mail şi număr de telefon). Nu vor putea fi validate formulare anonime sau care prezintă date false de identificare.

 

SECTIUNEA 4. PREMIILE OFERITE

La finalul Campaniei, în urma procesului de jurizare, vor fi oferite 2 (două) premii din partea AVISSO, constând în: consultanţă în realizarea planului de afaceri aferent ideii prezentate, asistenţă în identificarea unor surse de finanţare pentru business, servicii financiar-contabile şi servicii de consultanță în promovarea afacerii pentru 12 luni de la data demarării afacerii.

 

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Persoanele care vor dori să se înscrie în competiţie vor accesa secţiunea „Lei de business tânăr“ de pe website-ul www.avisso.eu şi, în urma parcurgerii regulamentului, vor completa online formularul interactiv pus la dispoziţie. Acesta va solicita datele de identificare ale candidatului, statutul ocupaţional, domeniul în care lucrează sau studiază, domeniul în care se încadrează ideea de afacere, o prezentare în detaliu a produselor şi serviciilor rezultate din afacere (cu evidenţierea elementelor de noutate pentru piaţa adresată), o prezentare concretă a clienţilor potenţiali şi piaţa căreia se adresează produsele (locală, regională, naţională sau internaţională), o prezentare a necesarului de spaţiu, echipamente şi personal pentru punerea în funcţiunea a investiţiei, o prezentare privind trei resurse-cheie ale afacerii fără de care aceasta nu ar funcţiona la parametrii estimaţi, precum şi o descriere a experienţei aplicantului în domeniul antreprenorial. Toate detalii se regăsesc în cadrul formularului vizibil în secţiunea „Lei de business tânăr“ a website-ului www.avisso.eu.

În urma adjudecării premiilor, câştigătorii vor semna un contract cu organizatorul care va conţine beneficiile oferite în cadrul concursului, precum şi obligaţiile care îi revin în materie de întocmire a planului de afaceri şi demarare a business-ului, elemente de promovare a acestei activităţi etc.

Campania va cuprinde şi o ceremonie de înmânare simbolică a premiului câştigat în data de 3 noiembrie 2016, la care câştigătorii vor fi solicitaţi să participe.

 

SECŢIUNEA 6. JURIUL CONCURSULUI

Juriul este format din 7 membri desemnaţi de către Organizator. Aceştia sunt (alfabetic):

– Paul Butnariu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi

– Mihai Chirica, primarul Municipiului Iaşi

– prof. univ. dr. Costel Istrate, Preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, filiala Iaşi

– Mihaela Măriucă, consultant în afaceri, managing partner AVISSO

– Mirabela Miron, preşedinte AVISSO

– prof. univ. dr. Robert Şova, Preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (Preşedinte al Juriului)

– Adina Tapalagă, Director General SCC Services România.

Membrii juriului vor primi electronic formularele depuse şi vor transmite organizatorului rezultatele în urma aplicării unei grile de evaluare. Desemnarea câştigătorilor se va face prin însumarea punctajelor obţinute.

 

SECŢIUNEA 7. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

Câştigătorii celor două premii ale concursului își dau acordul ca numele şi imaginea acestora să fie în scopul promovării prin intermediul tuturor canalelor (online, print, TV, radio, newsletter) folosite de organizator.

 

SECŢIUNEA 8. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe website-ul www.avisso.eu şi poate fi consultat şi în forma tipărită la sediul AVISSO, Bulevardul Nicolae Iorga, nr.19, Iaşi, între orele 8:00 – 17:00, de luni până vineri şi poate fi solicitat în format electronic la adresa de e-mail office@avisso.eu.

Participarea la această campanie implică respectarea tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

Regulament întocmit în data de 12 septembrie 2016.