Lei de business

+1-888-123-1234 info@company.com

Meniu

Juriu

dragosanastasiu

DRAGOŞ ANASTASIU, Preşedintele Grupului Eurolines România

Dragoş Anastasiu este Preşedintele Grupului Eurolines România, care reuneşte cea mai mare reţea de agenţii de turism din ţară şi unul dintre cei mai importanţi transportatori rutieri de persoane. Din 2011, reţeaua de agenţii a grupului Eurolines reprezintă brandul TUI în România, cel mai cunoscut jucător din piaţa turistică la nivel mondial, iar din 2015 a intrat în industria hotelieră, prin achiziţia unui resort de 4 stele în Delta Dunării, Green Village.

Sub conducerea sa, Touring Eurolines s-a dezvoltat continuu, fiind astăzi un grup de referinţă în transporturi şi turism din România. În afara graniţelor ţării a dezvoltat afaceri în Germania şi în Moldova. Grupul Eurolines este alcătuit astăzi dintr-un număr de 20 companii.

A fost mereu implicat în activităţi asociative, întâi ca Preşedinte al Asociaţiei Cărăuşilor Particulari (ACPR), apoi ca Preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), încercând, prin proiecte colective, să ajute la evoluţia industriilor reprezentate.

În prezent este Preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Romano-Germane, membru al Fundaţiei Romanian Business Leaders

Este interesat de creşterea calităţii serviciilor oferite, de noi oportunităţi de business şi de transferul de know-how către colaboratori şi generaţia tânără. Susţine şi dezvoltarea unor start-up-uri în diverse direcţii de business, diferite de cele existente în portofoliul propriu.

Dragoş Anastasiu crede în curajul fiecărui antreprenor aflat la început de drum şi apreciază ideile de business raţionale, însoţite de o viziune pragmatică.

paul

PAUL BUTNARIU, Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi

Din anul 2008, este Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi. Totodată, Preşedinte executiv al Asociaţiei Constructorilor de Căi Ferate din România şi membru al Adunării Generale a Asociaţiei Companiilor de Construcţii din România.

Director general al companiei Construcţii Feroviare Moldova SA, în cadrul căreia a activează începând cu anul 1985. Absolvent al Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii din cadrul Universităţii „Gh. Asachi” din Iaşi (1985), studii completate ulterior cu cele de master în eco-management industrial şi management afacerilor.

Despre parcursul unei afaceri:

 

Microîntreprindere pentru reparaţii curente la clădiri civile. O exemplificare

 

ARGUMENT

 

Statisticile existente arată că între 1990-2016 în judeţul Iasi s-au construit cca. 46.000 noi locuinţe, dintre care cca. 50% în Zona Metropolitana Iaşi. În  perioada de criză 2008-2012 în judeţul Iaşi au fost finalizate peste 10.000 locuinţe. În perioada 2013-2016 (trim. I) au fost finalizate alte peste 8.000 locuinţe. Acest volum de locuinţe noi se adaugă miilor de apartamente din cartierele ieşene.

Toţi aceşti proprietari de locuinţe au nevoie de lucrări curente de reparaţii, întreţinere şi zugrăveli, atât la apartamente cât şi la case. Lângă aceştia se pot adăuga deţinătorii de spaţii cum ar fi notari, avocaţi, medici, stomatologi etc. Piaţa are un volum consistent, de ordinul miilor de clienţi. Firme  care să asigure astfel de servicii la un nivel de calitate cerut de proprietari sunt relativ puţine, mare parte din ele având probleme de calitate sau de respectare a termenelor contractate. Desigur că o concurenţă semnificativă vine din partea micilor meseriaşi, nefiscalizaţi, precum şi din obiceiul multora de a-şi executa pe cont propriu astfel de lucrări (mai ales la bloc)! Dar noile generaţii de proprietari, fie de casă, fie de apartament, au venituri care le permit să cumpere astfel de servicii, rezervându-şi astfel timpul economisit pentru alte preocupări.

 

MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC

 

Dimensiunile relativ standard ale unui apartament cu două camere conduc la o suprafaţă care necesită zugrăveli de 200-220 mp (tavane, pereţi camere, holuri, parţial pereţi bucătărie). Pentru casele cu o suprafaţă medie de 200 mp se estimează o suprafaţă ce necesită zugrăveli de cca. 500-600 mp. Preţul de piaţă pentru reparaţii de calitate şi zugrăveli în nuanţe color este de 10 lei/mp iar pentru var alb simplu de cca. 8 lei/mp.

 

Principalele operaţiuni ce se execută sunt:

– mutarea, aranjarea şi protejarea mobilierului;

– protejarea cu folie a pardoselilor parchet, mochetă, gresie;

– demontarea aparatajului electric (prize, întrerupătoare etc.);

– aprovizionarea materialelor necesare (în majoritatea situaţiilor această operaţiune o face beneficiarul pe baza unui necesar întocmit cu executantul!)

– reparaţia fisurilor la pereţi, tavane, baghete;

– astuparea găurilor, chituiri muchii sau glafuri;

– gletuirea, acolo unde este necesară;

– aplicarea primului strat de amorsă sau var;

– aplicarea stratului doi/trei de var sau culoare;

– efectuarea curăţeniei şi evacuarea deşeurilor;

– rearanjarea mobilierului;

– remontarea aparatajului electric;

– retuşuri finale;

– recepţia lucrărilor.

 

Pentru ca această afacere să fie profitabilă este nevoie ca o echipă de 1 conducător-administrator şi 2 muncitori  să aibă o productivitate de 100-150 mp/zi lucrătoare, desigur în funcţie de raportul activităţi direct productive/ activităţi indirect productive, administrative, birocratice al administratorului. Pentru calculul etalon se poate considera astfel o medie săptămânală de 2,5 unităţi locative cu suprafaţă medie de 200 mp zugrăviţi, la un preţ de 2.000 lei per unitate.

Aceste valori permit asigurarea unui timp de muncă mediu zilnic de 8 ore, ceea ce pe de altă parte asigură odihna necesară pentru susţinerea unui efort constant pe parcursul întregului an. De asemenea, asigură o rezervă de timp pentru eventualele sincope ce pot apărea în desfăşurarea afacerii (ex.: întârzieri tehnologice, întârzieri datorate beneficiarului sau aprovizionării, probleme de personal sau de disciplină, perioade în care lipsesc lucrări etc.). Pe de altă parte, dacă situaţia o cere, există şi posibilitatea de a creşte ritmul prin utilizarea programului de 10 ore zilnic şi a zilei de sâmbătă.

Un alt aspect variabil îl reprezintă preţul, care poate creşte chiar şi cu peste 100% la lucrări de zugrăveli speciale, ipsoserii, tapet, termoizolaţii, faţade etc.

Nu în ultimul rând, două aspecte vitale pentru succesul şi dezvoltarea afacerii:

– recrutarea  angajaţilor care trebuie să posede atât cunoştinţe profesionale, dar care pot fi dezvoltate sub directa îndrumare a administratorului, dar mai ales trebuie să fie disciplinaţi şi punctuali (muncă zi de zi la un standard ridicat),  corecţi şi cinstiţi (intră în spaţiul privat al unei familii sau al unei companii), curaţi şi îngrijiţi ca aspect (pot fi o buna reclamă pentru firmă), amabili şi cooperanţi (impresionează şi pot fi „recompensaţi” de către beneficiar).

– marketingul, promovarea şi publicitatea firmei, care depind de abilităţile atât profesionale, dar în egala măsură şi a celor antreprenoriale ale administratorului.

Calea optimă de a comunica cu beneficiarul, calitatea personalului,  excelenţa lucrărilor executate, respectarea termenului angajat sau chiar o mică devansare, solicitudinea şi disponibilitatea faţă de beneficiar, abilitatea de a sugera beneficiarului să recomande firma către parteneri, cunoştinţe, rude etc. pot conduce la bunul renume al firmei, la aprecierea profesionalismului acesteia şi astfel la asigurarea unui număr suficient, dar mai ales constant, de clienţi, la maximizarea profitului şi la dezvoltarea firmei.

 

PLAN DE AFACERI

chirica

MIHAI CHIRICA, primarul municipiului Iaşi

Mihai Chirica a urmat Colegiului Național din Iași, specializarea „Matematică – Fizică”, apoi Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Specializarea „Inginerie geologică și geofizică”, obținând diploma de inginer. După absolvirea Universității „Al. I. Cuza”, se angajează în iulie 1995 la Stațiunea de Cercetări „Stejarul” din Piatra Neamț, iar în paralel urmează cursurile programului de Master în „Inginerie Geologică și Geofizică” în cadrul Universității „Al. I. Cuza”, Iași.

În perioada 2005-2007 studiază în cadrul Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iași, Școala MBA cu specializarea Management Organizațional. Totodată, în cadrul aceleiași Universități, urmează cursurile de Master în „Inginerie Geotehnică”.

În data de 25 mai 2015 a fost ales, cu 19 voturi „pentru”, dintr-un total de 24, pentru a asigura interimatul funcției de primar al municipiului Iași, după ce fostul primar a fost suspendat. Din postura de primar interimar, a fost ales apoi primar la alegerile din 2016.

MESAJ

„Viitorul oraşului nostru este o responsabilitate comună pentru noi toți, administrație, antreprenoriat și alți actori economici relevanți. Poziţionarea oraşului nostru ca oraş atractiv pe harta naţională şi internaţională din punct de vedere economic, academic, cultural şi spiritual  este scopul nostru principal.

Atragerea investițiilor, consolidarea celor existente și crearea de locuri de muncă de calitate constituie provocări autentice pentru comunitatea noastră. Urmărim constant asigurarea unui cadru legislativ local adecvat dezvoltării activităţilor economice, iniţierea şi susţinerea de programe speciale dedicate IMMurilor, precum şi atragerea investiţiilor care pot pune în valoare unul dintre principalele atuuri ale Iaşului: forţa de muncă înalt calificată. Comparativ cu celelalte oraşe din România, Municipiul Iaşi are cele mai mici impozite atât în ce priveşte locuinţele, cât şi clădirile introduse în circuitul economic, marea majoritate a acestor obligaţii fiscale situându-se la limita minimă obligatorie. În acest fel, municipalitatea ieşeană încearcă să asigure un cadru fiscal local predictibil şi atractiv pentru mediul de afaceri, ca expresie a unui parteneriat real între autorităţile locale şi sectorul de business.

Vă invit să vedeţi în Primăria Municipiului Iaşi un partener durabil pentru proiecte de importanţă economică şi strategică pentru Iaşi, pentru creşterea nivelului de vizibilitate al oraşului nostru şi pentru atragerea de noi investiţii străine la Iaşi.“

istrate

COSTEL ISTRATE, Președinte al CECCAR, filiala Iași

– Profesor de contabilitate la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

– Lector CECCAR pe probleme de contabilitate financiară și IFRS

– Președinte al filialei CECCAR Iași

– Domenii de interes: contabilitatea și fiscalitatea întreprinderii, aplicarea IFRS (îndeosebi în România), relația dintre contabilitate și auditanalize de gen în profesia contabilă

mihaelamariuca

MIHAELA MARIUCĂ, consultant în afaceri, managing partner AVISSO

Mihaela Măriucă are o experiență de peste 13 ani în domeniul consultanței pentru afaceri. Domeniile sale de expertiză cuprind: consultanța strategică pentru dezvoltarea companiilor și organizațiilor, consultanța în marketing și cercetarea de piață, consultanță în management financiar, managementul proiectelor cu finanțare nerambursabilă.

Responsabilitățile sale în cadrul companiei AVISSO constau vizează identificarea de noi oportunități de afaceri, dezvoltarea și managementul diviziei de consultanță pentru IMM-uri. De asemenea, Mihaela Măriucă este implicată în proiecte de consultanță, precum: con­sul­tanță în management strategic și orga­nizațional, planuri de afaceri și studii de fezabilitate pentru proiecte de investiții, cercetare de piață și studii de oportunitate, scrierea de proiecte pentru accesarea de fonduri ne­ram­bursabile și managementul imple­mentării acestor tipuri de proiecte.

Competențele și cunoștințete sale în domeniul con­sultanței în management sunt dovedite de certificările obţinute din partea unor or­ganis­me recunoscute în domeniu: MBA – Master of Business Administratin, Business Analyst, General manager, Project Manager, Trainer și Business Coach.

În vasta sa experiență în consultanță a implementat proiecte pentru companii mici și mijlocii din sectorul producției, comerțului și serviciilor în următoarele domenii:

– Consultanță în afaceri: planuri de afaceri, mana­gement strategic, analiza de business, dezvoltarea afacerilor, strategii de afaceri, managementul proiectelor;

– Managementul financiar și managementul investițiilor: finanțarea proiectelor, estimarea și analiza costurilor, studii de fezabilitate economică, analiză financiară, analiză cost-beneficiu, analiza economică, evaluarea proiectelor;

– Managementul marketingului: strategii de marketing, studii de piață, analiză de piață, dezvoltarea piețelor, lansarea de produse noi pe piață, promovare și publicitate.

„Concursul organizat de AVISSO este un model de bună practică și ar trebui să fie un exemplu de urmat pentru autoritățile de management a fondurilor nerambursabile ce gestionează proiectele de investiții pentru companii. Este foarte important să se realizeze o filtrare a ideilor de afaceri înainte de a fi dezvoltate proiecte sau planuri de afaceri de zeci de pagini ce implica resurse considerabile din partea inițiatorilor.

Din punctul meu de vedere este esential pentru orice antreprenor la început de drum să realizeze un plan de afaceri indiferent ca apelează sau nu la resurse financiare externe. Planul de afaceri trebuie să fie ghidul tău în călătoria pe care urmează să o faci în «jungla economică» și să reprezinte harta la care apelezi de fiecare dată când te rătaceși în drumul tău spre profit.

Concursul organizat de AVISSO este o oportunitate să iți evaluezi ideile de afaceri pe care le ai și să beneficiezi de un sprijin real și profesionist pentru un început de afacere care să asigure toate premisele pentru succes.“

mirabelamiron

MIRABELA MIRON, preşedinte AVISSO

Pasiune, responsabilitate, integritate. Sunt principiile după care Mirabela Miron se ghiadeză atât în viață, cât și în afaceri. Acestea au ajutat-o să îşi formeze o echipa de oameni profesioniști, alături de care oferă clienţilor AVISSO servicii la cele mai înalte standarde de calitate. Astfel, în anul 2006, o afacere mică, axată pe un singur domeniu de activitate, servicii contabile, a evoluat într-o companie recunoscută pe piata de profil din Iași și care în prezent oferă expertiză pe trei arii de activitate: Accounting Services, Human Resources, Business Consulting – AVISSO.

„Din experiența și interacțiunea directă cu partenerii de afaceri am învățat că a fi un antreprenor de succes înseamnă multe responsabilități, o educare permanentă cu privire la piața de business, respect și orientare deschisă și sinceră către client.

„Ne dorim înscrierea în competiţie a cât mai multor participanţi şi mizăm ca aceştia să răs­pundă provocării noastre cu aceeaşi des­chi­dere pe care şi noi dorim să o arătăm co­mu­nităţii locale. Doar lucrând împreună, identifi­când cele mai bune oportunităţi de dezvoltare a oraşului nostru, vom putea face paşi semnificativi în direcţia creşterii economice. Obiş­nu­im ca, atunci când ne raportăm la comunitate, să avem în prim-planul observaţiilor sau preocupărilor noastre ca cetăţeni marile lu­crări de infrastructură sau funcţionarea ad­mi­nistraţiei. O economie locală solidă nu se poate clădi, într-adevăr, fără suportul şi cola­bo­rarea administraţiei locale, însă aceasta de­pinde, în egală măsură, de micul în­tre­prin­ză­tor, de afacerile mici şi mijlocii care aduc plusvaloare oraşului nostru. Până la atra­ge­rea altor mari investitori, suntem datori să cre­ăm o comunitate dinamică de business, cu atât mai mult cu cât şansele Iaşului de a de­veni un important pol economic regional sunt evidente, iar oportunităţile continuă să fie tot mai diverse în zona noastră“.

Juriul concursului „Lei de business tânăr“ are următoarea componenţă: Paul Butnariu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi, Mihai Chirica, primarul Municipiului Iaşi, prof. univ. dr. Costel Istrate, Preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, filiala Iaşi, Mihaela Măriucă, consultant în afaceri, managing partner AVISSO, prof. univ. dr. Robert Şova, Preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (Preşedinte al Juriului) şi Adina Tapalagă, Director General SCC Services România.“

robert

ROBERT ȘOVA, preşedintele CECCAR

Absolvent al Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate, în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, secţia Finanţe, Bănci şi Burse de Valori, promoţia 1997. Tot în cadrul ASE din Bucureşti a urmat programul de Studii Aprofundate “Sisteme informaţionale de gestiune” şi a efectuat efectuat primele studii doctorale, fiind autorul tezei de doctorat cu titlul “Sistem de asistare a deciziei în domeniul financiar contabil”

– în anul 2014 a obţinut un al doilea titlu de Doctor în economie, din partea Universităţii Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pentru teza de doctorat intitulată “Commerce internaţional et environnement: le caş de la Roumanie”, sub coordonarea Directeur de recherche CNRS Mathilde Maurel, în cadrul Centre d’économie de la Sorbonne.

– din 2013 este profesor universitar în cadrul Departamentului de Informatică de Gestiune din cadrul Facultăţii Contabilitate şi Informatică de Gestiune, ASE din Bucureşti

– Prorector responsabil cu planificarea şi alocarea resurselor în perioada 2012-2016, ASE Bucureşti

– a lucrat încă din perioada studenţiei în domeniul contabilităţii şi serviciilor conexe, respectiv dezvoltarea de aplicaţii informatice de gestiune, evaluare de întreprinderi, consultanta şi contabilitate financiară şi managerială.

– din anul 2006 este expert contabil, membru CECCAR, desfasurandu-şi activitatea în cadrul propriului Birou de Expert Contabil.

„Ca membru CECCAR, bazându-mă pe experienţa academică, m-am preocupat întotdeauna activ în dezvoltarea de programe de formare profesională continuă, concentrându-mă pe domeniul Tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiei. Implicarea mea continuă şi rezultatele obţinute care au ajutat direct dezvoltării profesiei au fost remarcate şi au contribuit la alegerea mea în structurile de conducere ale organismului profesional CECCAR, mai întâi ca vicepreşedinte în anul 2013 şi apoi ca Preşedinte pentru un mandat de patru ani, ce a început cu octombrie 2014.“

 

Realizări

– iniţierea unor programe de formare profesională continuă, respectiv peste 25 de programe postuniversitare şi 6 programe autorizate ANC. Programele postuniversitare s-au derulat în sistem blended learning, utilizând platforme e-learning;

– 8 articole publicate în reviste din străinătate, indexate ÎŞI cu FI şi SRI, ale unor edituri de prestigiu: Springer, Elsevier, Wiley, Routledge, Taylor & Francis;

– participarea la proiectul European SPOCS (Simple Procedures Online for Cross- Border Services) finanţat prin programul CIP-ICT, care a stat la baza implementării la nivel naţional a Punctului de Contact Unic, prevăzut de Directiva europeană 2006/123/EC privind serviciile;

adina

ADINA TAPALAGĂ, Director General SCC Services România

Adina Tapalagă s-a alăturat SCC în 2006, în urma unie experienţe de peste 16 ani în sectorul bancar. A început pe poziţia de Technical Services Manager, apoi a fost desemnată în funcţia de Head of Service Centre Operations, iar din 2012 General Manager.

Adina Tapalagă s-a alăturat SCC în 2006, în urma unie experienţe de peste 16 ani în sectorul bancar. A început pe poziţia de Technical Services Manager, apoi a fost desemnată în funcţia de Head of Service Centre Operations, iar din 2012 General Manager.

Adina Tapalagă se bazează pe un background extins în domeniul serviciilor IT şi a obţinut numeroase realizări în arii precum excelenţă operaţională, dezvoltarea de business, satisfacţia clientului şi a angajatului.

Sub conducerea sa, compania SCC Services România a ajuns la o cifră de peste 1000 a angajaţilor în doar câţiva ani, devenind o componentă-cheie în strategia grupului şi unul dintre jucătorii majori pe piaţa locală de IT şi outsourcing.